Visjon og misjon

Visjon

Vi skal fjerne utenforskap som begrep.

Misjon

Vi er til for å utvikle markedet og skape en trygg arena for mestring og læring.