I Bopro har vi etablert en pakkegruppe som tar oppdrag for det lokale næringslivet. Her har vi bygget opp tilpassede lokaler med moderne utstyr og logistikk for å kunne imøtekomme kundenes forventninger.

I dag er vi engasjert av Espe Produkter AS hvor vi håndterer og pakker engangsutstyr til helseforetakene i Norge.