Avd. Skjerstad

Avd. Skjerstad
Vår avdeling i Skjerstad er lokalisert i Veksthuset på i Skjerstad.
Avdelingen har nytt og topp moderne barrierevaskeri, servicegruppe samt vedproduksjon og eskeproduksjon.

Avdelingen har de senere årene gjort betydelige investeringer og har moderne og funksjonelt utstyr og lokaler til de oppgavene vi utfører.

Se noen bilder fra avdelingen