Avd. Skjerstad

Vår avdeling i Skjerstad er lokalisert i Veksthuset på i Skjerstad. Avdelingen har nytt og topp moderne barrierevaskeri, servicegruppe samt vedproduksjon og eskeproduksjon.

Avdelingen har de senere årene gjort betydelige investeringer og har moderne og funksjonelt utstyr og lokaler til de oppgavene vi utfører.

Vaskeri

Nytt moderne Vaskeri i Skjerstad. Vi leverer vaskeritjenester til næringsliv og private i Bodø kommune. Største oppdragsgiver er Furumoen sykeh...

Servicegruppa

Vi utfører alle typer vaktmester oppdrag til næringskunder og private i Skjerstad: Største oppdragsgiver er Bodø Kommune
Plenklipping, med mer...