Vipps så bringer vi!

Corona gir oss alle mange utfordringer. Bopro ønsker å gjøre det letter for deg å holde varmen.

Ring Bodø Ved på 755 52 080 og bestill ved. Betal med Vipps og vi leverer ved der du trenger det. Bodø Ved er en avdeling av Bopro AS og er ledende innen produksjon og salg av bjørkeved. Råvirke leveres fra Saltenregionen og blir tilvirket videre til fyringsved i 40- og 60 liters sekker. Bodø Ved er lokalisert i Dreyfushammarn 12 i Rønvikleira.

Vi har nylig etablert tørkeanlegg som skal sikre tørr lokalprodusert fyringsved hele sesongen.
Bodø Ved tilbyr transport av produktene vi leverer.

Kontakt oss på telefon: 755 52 080 Tast 1 / e-post: bodo.ved@boproas.no, eller benytt bestillingsskjemaet