Bodø ved

Din lokale leverandør av fyringsved 755 03070
Bodø Ved er en avdeling av Bopro AS og er ledende innen produksjon og salg av bjørkeved.

Råvirke leveres fra Saltenregionen og blir tilvirket videre til fyringsved i 40- og 60 liters sekker.
Bodø Ved er lokalisert i Notveien 7 og 9a med to produksjonsteam.

Vi har nylig etablert tørkeanlegg som skal sikre tørr lokalprodusert fyringsved hele sesongen.
Bodø Ved tilbyr transport av produktene vi leverer.

Se prisliste her>>

Kontakt oss på telefon: 755 03070 | bodo-ved@boproas.no | eller benytt bestillingsskjemaet