Om Bopro

Bopro a.s. ble etablert i 1990, og har siden den gang hatt en betydelig vekst og utvikling. Bedriften framstår i dag som en moderne produksjons- og opplæringsbedrift med 100 medarbeidere.

Bopro er organisert som aksjeselskap og er 100% eid av Bodø Kommune. Våre produksjonsanlegg ligger i Klinkerveien 1 og Dreyfushammarn 12 på Rønvikleira, samt i Skjerstad. Administrasjonen har sine kontorer i Klinkerveien.

Verdier

KOMPETENT Vi søker de beste løsningene for kundene. ATTRAKTIV Vi er engasjerte og skal være en markedsorientert læringsarena. RAUS Vi er løsningsorienterte. Alle skal bli sett, hørt og forstått. Vi byr gjerne på "det lille ekstra".

Visjon

Vi skal fjerne utenforskap som begrep

Misjon

Vi er til for å utvikle markedet og skape en trygg arena for mestring og læring

Medarbeidere

Administrasjonen

Klinkerveien

Bodø Ved

Skjerstad

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

Bopro as er tiltaksarrangør for NAV, og administrerer tiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA). Tiltaket kan tilbys personer som har behov for tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Deltakeren er arbeidstaker i henhold til Arbeidsmiljøloven. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys skal jevnlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger tiltaksdeltakeren har.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Bopro as være arbeidsplassen for deg.

Lyst til å komme i jobb?

Les mer om tiltaket her>>

Velkommen på besøk