Om Bopro

Bopro a.s. ble etablert i 1990, og har siden den gang hatt en betydelig vekst og utvikling. Bedriften framstår i dag som en moderne produksjons- og opplæringsbedrift med 100 medarbeidere.

Bopro er organisert som aksjeselskap og er 100% eid av Bodø Kommune. Våre produksjonsanlegg ligger i Klinkerveien 1 og Dreyfushammarn 12 på Rønvikleira, samt i Skjerstad. Administrasjonen har sine kontorer i Klinkerveien.

Verdier

I Bopro har vi kommet frem til et sett av begreper som vi vil skal beskrive våre verdier. Vår visjon er verdibasert og vil derfor være en del av vårt verdisett...

Visjon

Vår visjon skal si noe om våre overordnede mål og hvilken mening vi tillegger det vi holder på med i Bopro. Vår visjon skal altså si noe om hvor vi skal, og veien videre...

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i forhold til produksjon av varer og tjenester, og at vi forvalter vår oppgave overfor ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte...

Medarbeidere

Administrasjonen

Klinkerveien

Bodø Ved

Skjerstad

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

Bopro as er tiltaksarrangør for NAV, og administrerer tiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA). Tiltaket kan tilbys personer som har behov for tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Deltakeren er arbeidstaker i henhold til Arbeidsmiljøloven. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys skal jevnlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger tiltaksdeltakeren har.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Bopro as være arbeidsplassen for deg.

Lyst til å komme i jobb?

Les mer om tiltaket her>>

Velkommen på besøk