Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i forhold til produksjon av varer og tjenester, og at vi forvalter vår oppgave overfor ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.
Bopro skal være en seriøs og profesjonell tiltaksarrangør for alle de arbeidsmarkedstiltak vi påtar oss.

Bopro skal levere produkter og tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller krav og forventninger fra tiltaksdeltakere, kunder og samarbeidspartnere.

For å få dette til skal vi:

Ha et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001 standarden.


Ha kvalitetsarbeid på dagsorden, samt ha fokus på kvalitetsmål i alle ledd i bedriften.


Medarbeidere og samarbeidspartnere skal involveres på en måte som sikrer forståelse, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid.