Om Bopro

om oss

Bopro a.s ble etablert i 1990, og har siden den gang hatt en betydelig vekst og utvikling. Bedriften framstår i dag som en moderne produksjons- og opplæringsbedrift med 100 medarbeidere.

Bopro er organisert som aksjeselskap og er 100% eid av Bodø Kommune.Våre produksjonsanlegg ligger i Klinkerveien 1 på Rønvikleira og i Notveien 7 og 9, samt i Skjerstad. Administrasjonen har sine kontorer i Klinkerveien. Bopro samarbeider med NAV og forvalter arbeidsmarkedstiltaket “Varig tilrettelagt arbeid”. En har også et nært samarbeid med Bodø Kommune om arbeidstiltak til yrkeshemmede. Vi har etablert en variert produksjon og kan tilby er bredt spekter av varer og tjenester.

I Bopro anser vi vår virksomhet som en samfunnsbasert aktivitet. Vår visjon, formålsparagraf og etiske retningslinjer synliggjør at vår virksomhet er en aktiv og engasjert pådriver i viktige samfunnsbaserte aktiviteter og spørsmål.
Bopro er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd i bedriften. Bopro er sertifisert i henhold til Equass standard. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

I Bopro tror vi på det vi gjør. Vi tror det nytter å gjøre en forskjell. Vi tror at vårt engasjement bidrar til å gjøre hverdagen bedre for mange enkeltmennesker og for samfunnet som sådan. I Bopro ønsker vi å engasjere oss i hver enkelts mulighet til å realisere sitt potensiale og sine drømmer. Vi forsøker å bygge broer mellom forutsetninger og muligheter, og mellom rettigheter og realiteter. Vi vil også engasjere deg som kunde og samarbeidspartner i vår visjon. Som kunde hos Bopro bidrar du til å realisere drømmer og til å gjøre samfunnet vårt bedre for alle.

The staff

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.  At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

Kom på besøk

Kontakt oss