VELKOMMEN TIL BOPRO

Endring i priser fra 1. januar 2022

Bopro AS vurderer endring i våre priser f.o.m. 01.01.2022. Prisendringen skyldes  økte kostnader og råvarepriser og vil berøre deler av våre varer og tjenester. Størrelsen på endringene vil variere i forhold til de ulike produktgruppene.