VTA

Varig tilrettelagt arbeid.

Bopro as er tiltaksarrangør for NAV, og administrerer tiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA). Tiltaket kan tilbys personer som har behov for tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Deltakeren er arbeidstaker i henhold til Arbeidsmiljøloven. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys skal jevnlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger tiltaksdeltakeren har.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Bopro as være arbeidsplassen for deg.

Lyst til å komme i jobb?

Les mer om tiltaket her>>